Yoga for barn

Yoga for barn er viktig i et folkehelse‐ og et livsløpsperspektiv da mange barn og unge i dag strever med diverse psykiske utfordringer. Forskning viser at stress i hverdagen og overveldende mye stimuli fra ulike kanaler bidrar i sterk grad til forverring av barns psykiske helse. Myndighetene har derfor vedtatt at både fysisk aktivitet og livsmestring skal fremover vektlegges i enda større grad i barnehager og på skolen.

"Children must be taught how to think, not what to think." - Margaret Mead

Yoga er en variert og leken måte å drive med fysisk aktivitet på for barn. Yoga består av en veksling mellom aktive øvelser, og avslappende øvelser. Gjennom yoga blir barna oppmerksomme på pusten sin som et verktøy for å roe seg ned. Yoga for barn bidrar til bedre kroppsbevissthet, konsentrasjon, utholdenhet, koordinasjon, bevegelighet, balanse, økt evne til emosjonell selvregulering, og
stressreduksjon. Yoga kan også være med på å bidra til økt livsmestring for barn ved at hjernen og nervesystemet blir mindre aktivert.

Bevissthet om og evne til å se sammenhengen mellom egne tanker og følelser og kroppens reaksjoner øker. Større selvbevissthet gir barna mer kontakt med seg selv, med hvem de er, og hva slags behov de har.

"Yoga is the journey of the self, throught the self, to the self." - The Bhagavad Gita

Når jeg jobber med mindfulness og yoga for barn trener vi oss på å mestre en tidvis overveldende hverdag og å finne kilder til glede og inspirasjon i livets små og store øyeblikk. Vi åpner oss opp for en dypere kontakt med oss selv og trener oss på å imøtekomme oss selv og omverdenen med åpenhet, nysgjerrighet, vennlighet og medfølelse.

Mine tilbud for barn

For Barn