“MED BEVISST TILSTEDEVÆRELSE OG MOT TIL Å SØKE SANNHETEN I MITT INDRE NAVIGERER JEG GJENNOM LIVET.”

Helene Knutsen

Mindfulness-instruktør, meditasjonslærer & barneyogaleder

Å SØKE SANNHET ER MIN LIDENSKAP.

Med mindfulness som mitt hovedverktøy søker jeg å oppnå perspektiv på det som til enhver tid beveger seg gjennom livet mitt. 

Jeg inspireres av å dele av min kunnskap og mine erfaringer, og av å i fellesskap med andre søke innsikt gjennom å forholde oss åpent, bevisst og ærlig til de ulike hendelsene som fyller våre livsopplevelser.

Det er min opplevelse at det er mer som binder oss sammen, enn som skiller oss mennesker fra hverandre. 

Gjennom min virksomhet som mindfulness-instruktør, meditasjonslærer og barneyogaleder er det min hensikt å myndiggjøre hvert enkelt menneske i møte med livet, og å bringe oss nærmere hverandre både som medmennesker, og som samfunn.

Selv søker jeg innsikt og et bevisst forhold til meg selv, mine relasjoner og livet jeg lever. 

Jeg brenner for å bistå andre som også ønsker et åpent, vennlig og autentisk forhold til seg selv, deres relasjoner og de erfaringer som måtte komme deres vei her i livet. 

For meg personlig er mindfulness, meditasjon yoga og reiki viktige hjelpemidler på veien mot et mer autentisk liv der jeg trener meg på å akseptere og å tåle det som er, slik det er.

ÆRLIGHET.    INTEGRITET.   AUTENTISITET.    SÅRBARHET.   MOT.    BEVISST TILSTEDEVÆRELSE.    GENUINITET.

Hver dag åpnes det opp nye muligheter for å integrere disse kjerneverdiene i min måte å forholde meg til livet på. 
Jeg underviser andre først og fremst gjennom min egen måte å møte livet på, i all min menneskelighet. Gjennom å ha mot til å kunne være åpen, ærlig og sårbar i møte med andre lærer jeg meg selv å kjenne på et dypere plan. 
Jeg gjenvinner eierskapet til historiene som fyller min livsopplevelse, jeg utvider mitt kreative potensiale, og jeg lærer meg å sette pris på det mennesket jeg har valgt å bli.
 
MITT FORMÅL ER Å INSPIRERE OG MYNDIGGJØRE DEG TIL DET SAMME! 

Mindfulness, meditasjon, bevegelse og kreativitet er mine verktøy, både personlig og profesjonelt, i min søken etter å oppleve livet med TILSTEDEVÆRELSE, TILFREDSHET & TAKKNEMLIGHET.

Jeg er 36 år, bosatt i Mandal, opprinnelig fra Oslo/Trondheim, er gift, mor til fire barn, og selvstendig næringsdrivende. 

Jeg er utdannet samfunnsgeograf ved UiO og prosjekt- og prosessleder ved Emergence School of Leadership og har gått en rekke kurs og tilleggsutdannelser, deriblant en ettårig Mindfulness-instruktørutdannelse ved Co-Create og jeg blir i februar 2020 sertifisert barneyogalærer fra Oslo Yoga. 

Jeg har en variert yrkesmessig bakgrunn og har tidligere jobbet innenfor ulike frivillige og ideelle organisasjoner som Redd Barna, Kreftforeningen, Ungdom & Fritid og Kirkens Bymisjon. Jeg har i tillegg mange års erfaring fra servicebransjen, og har også både jobbet i barnehage og med fysisk og psykisk utviklingshemmede.