Mindfulness & Meditasjon

Hva er Mindfulness?

Aldri før har mennesket blitt matet med underholdning og informasjon fra flere kanaler enn i dag. Aldri før har vi måttet forholde oss til så mange ulike inntrykk i løpet av én og samme dag. 

Behovet for verktøy som hjelper oss med å finne fotfeste i en ellers overveldende hverdag har derfor heller aldri vært større.

Mindfulness er mer enn bare et sett med verktøy.

Mindfulness er en tilnærming til livet, en levevei, en filosofi, en måte å forholde seg til livsopplevelsen på som ikke bare vil kunne bidra til å styrke opplevelsen av trygghet og ro i ellers mer eller mindre kaotiske tilstander, men vil også kunne gi dypere innsikt i deg selv og hvordan du møter omverdenen.

Mindfulness er bevissthet.

Mindfulness er å være bevisst tilstede i øyeblikket her og nå, med åpenhet, nysgjerrighet og vennlighet i møte med det som skjer, når det skjer. Mindfulness er å våge å vende blikket innover, å se og anerkjenne det du bærer på, både det som kjennes behagelig ut, men også det som kjennes ubehagelig ut.

Mindfulness er tilstedeværelse.

Mindfulness er å ta ansvar for deg selv, for hverdagen din, og for hvordan du velger å imøtekomme både det som foregår innvendig, og utvendig. Mindfulness er å legge merke til hvordan du egentlig har det, og å trene deg på å utøve omsorg for deg selv og imøtekomme dine behov.

Mindfulness er myndiggjøring.

Å lære seg om mindfulness, for så å praktisere det daglig, vil kunne bringe deg nærmere den livsopplevelsen og hverdagen du egentlig ønsker. 

Det vil bringe deg nærmere deg selv, og derav også menneskene som står deg nær.

Hva er Meditasjon

Meditasjon er å øve seg på å berolige sinnet. Meditasjon er å bevisst oppsøke stillhet, det er å gi seg selv rom til å bare være. Når du mediterer trener du sinnet på det motsatte av hva det er vant til. I stedet for å følge tanker og følelser som kommer og går, gir du i meditasjonen slipp på tankene og lar dem passere.

Ved å meditere jevnlig vil du opparbeide deg evnen til å observere tanker og følelser som kommer og går uten å la deg selv overvelde av dem, og uten å evaluere dem. Meditasjon bidrar til å holde sinnet klart, og tilstede, til enhver tid. Med en regelmessig meditativ praksis vil du også kunne oppnå større frihet og myndiggjøring når det gjelder å imøtekomme livets forskjellige situasjoner og utfordringer.

Mine tilbud innenfor mindfulness & meditasjon

For Gravide & Nybakte Mødre