NÅ ER FERIEN OVER – I HVERT FALL FOR MIN DEL! 🌞🌿

Lurer du på hvordan du i praksis kan implementere MINDFULNESS som en del av din arbeidshverdag?

Her er 5 enkle tips til hvordan du kan bruke MINDFULNESS for både å SENKE DITT EGET STRESSNIVÅ på jobb, ØKE OVERSIKT OG OVERSKUDD i møte med din arbeidshverdag, og EFFEKTIVISERE måten du jobber på, som igjen vil kunne føre til bedre KVALITATIVE og evnt KVANTITATIVE resultater:

🌿1) VÆR BEVISST TILSTEDE
Vær klar over hva du driver med, mens du driver med det, samtidig som at du legger merke til hvordan du har det fysisk, mentalt og emosjonelt. 

🌿2) GJØR KORTE KONSENTRASJONSØVELSER
Lukk øynene et øyeblikk, legg merke til pusten. Hold oppmerksomheten på pusten, inntil oppmerksomheten begynner å vandre over på en tanke, eller over på noe som skjer rundt deg. Legg så merke til hvor du nå hviler din oppmerksomhet, og flytt oppmerksomheten vennlig, men bestemt, tilbake på pusten. Gjenta. På denne måten trener du ditt nervesystem, toner ned fight or flight-responsen, slik at du i større grad vil kunne fatte gjennomtenkte avgjørelser. 

🌿3) SINGLETASKING FREMFOR MULTITASKING
Gjør én ting av gangen, fremfor 2-3 ting av gangen, og fremfor å switche fram og tilbake mellom oppgaver. Hjernen vår er ikke bygget for å multitaske, men vi gjør det likevel fordi det får oss til å FØLE oss produktive, mens forskning viser at vi i realiteten MISTER informasjon og jobber MINDRE EFFEKTIVT på denne måten. 

🌿4) BRUK TILSTEDEVÆRELSES-PÅMINNELSER
Forskning viser også at så mye som 47% av arbeidsdagen ofte går tapt i uproduktiv tankevirksomhet. Dagdrømming og den berømte autopiloten bidrar til dårligere personlig velvære og det går sterkt utover vår evne til å være kreative når vi ikke er bevisst tilstede. Lag små regler for deg selv, for eksempel kan det være at hver gang du ser på telefonen skal du lukke øynene et øyeblikk og rette oppmerksomheten mot øyeblikket her og nå, mot pusten.

🌿5) JOBB SAKTE!!!
Hastverk er lastverk! Når vi skynder oss rekker vi ikke å ta inn all nødvendig informasjon for å fatte gode avgjørelser. Ta det med ro, lytt ordentlig til hverandre, gå fremfor å løpe, ta pauser!

Flere tips kommer! 🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *