“BE AS PASSIONATE ABOUT LISTENING AS YOU ARE ABOUT WANTING TO BE HEARD.” – Brene Brown

DESEMBER MÅNED ER MÅNEDEN FOR “NÆRVÆR”.  

Hver måned fokuserer jeg på et spesifikt tema, og hver måned kommer jeg med en ny utfordring til meg selv og til dere.

Del 1 av 5 i denne månedens utfordring handler om å praktisere NÆRVÆR I SAMTALER MED ANDRE.

VÆR BEVISST TILSTEDE I SAMTALER DU HAR MED ANDRE MENNESKER, PRAKTISER AKTIV LYTTING.

Så, hvordan gjør man det, og hvorfor er det viktig?

Fremover, når du har samtaler med andre, se om du kan observere deg selv og hvor du har oppmerksomheten din mens den andre personen snakker. Lytter du? Jeg mener, LYTTER du? Eller bare hører du hva den andre sier, mens du egentlig tenker på noe helt annet, eller venter mest på at den andre skal bli ferdig med å snakke slik at du selv kan få sagt det du har lyst til å si?

Overraskende ofte, er vi mer opptatt av hva vi selv har på hjertet, enn hva den andre personen har å si. Overraskende ofte, har vi oppmerksomheten vendt mot helt andre ting, enn de ordene som blir sagt her og nå.

Opplever du noen gang at andre ikke lar deg få snakke ferdig? At du til stadighet blir avbrutt midt i en setning? Opplever du at den du snakker med ikke egentlig er så interessert i hva du har å si

Hvordan føles det?

Jeg synes det er både slitsomt, og vondt, å oppleve at den jeg prater med har oppmerksomheten et helt annet sted. Det trigger noe i meg. En følelse av å ikke bli sett, hørt, og anerkjent.

Å FØLE SEG SETT, HØRT OG ANERKJENT ER DE TRE MEST GRUNNLEGGENDE PREMISSENE SOM MÅ OPPFYLLES FOR AT VI MENNESKER SKAL KUNNE FØLE TRYGGHET, TILFREDSHET OG Å LEVE VERDIFULLE LIV.

De fleste som avbryter meg når jeg snakker, eller har oppmerksomheten sin et helt annet sted, eller er mer opptatt av hva de selv ønsker å si, GJØR DET KKE FORDI DE ØNSKER Å VÆRE KJIPE. De gjør det fordi de IKKE ER BEVISST.

Når jeg avbryter andre, eller har oppmerksomheten min et helt annet sted, eller er mer opptatt av hva jeg selv har å si, så gjør jeg ikke det fordi jeg ønsker å såre, jeg gjør det fordi JEG ER REVET MED AV NOE ANNET ENN DET SOM FOREGÅR HER OG NÅ, JEG ER IKKE BEVISST TILSTEDE, JEG LYTTER IKKE.

Så, hvordan føre en mindful samtale?

 

1)Skru AV eller legg vekk telefonen og/eller andre teknologiske duppeditter!

 

2)Se den du snakker med i øynene. Vi kommuniserer i stor grad med øynene, dersom du virkelig ønsker å være tilstede i samtalen må du også få med deg det som kommuniseres men som ikke nødvendigvis blir sagt med ord. Når du ser den andre i øynene, vil den også føle seg sett. Men for all del, blunk.

 

3)Vær bevisst tilstede med hele deg i det den andre sier. LYTT. Virkelig LYTT. Lytt til hvert sagte og usagte ord. Legg merke til stemning og toneleie, det kan også ofte si mye om hvordan et menneske egentlig har det.

 

4)Si «nei, ikke nå» til tanker som dukker opp i ditt sinn underveis og som ikke har noe med det den andre sier å gjøre.

 

5)Se om du kan forsøke å forstå hva den andre sier uten å dømme, kritisere eller gå i forsvarsposisjon (avklar med den andre hva den egentlig mente å si før du evnt reagerer på noe som ble sagt, dersom noe sårende ble sagt, se om du kan vente litt før du reagerer, slik at du kan undersøke personens egentlige motivasjon for å si det som ble sagt).

 

6)Vær bevisst både de ytre og de indre omstendighetene og hvordan de påvirker samtalen (humør, vær, støy, sted, kultur).

 

7)Ikke hopp til konklusjoner, responder fremfor å reagere! Lytt, pust, responder.

 

8)Sørg for at hele ditt fokus er på den andre og på hva den har å si, fremfor å bare vente til den andre er ferdig slik at du kan si det du har å si. Å faktisk lytte helt og fullt til et annet menneske, og å gi slipp på eget behov for å fronte egne meninger/fortellinger etc, det er den dypeste formen for forbindelse oss mennesker i mellom. Å virkelig bli lyttet til er enormt helbredende i seg selv.

 

9)Hvis du opplever vonde følelser ifm samtalen, ta kontakt med pusten din og følg pusten inn og ut, samtidig som du lytter. På hvert innpust trekker du alle tankene og følelsene gjennom ditt eget hjerte, og på utpust slipper du dem ut fra hjertet ditt igjen. Hold en rolig pusterytme, anerkjenn tankene og følelsene for det de er, noe som snart vil gli over i noe annet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *