For voksne

Mindfulness & Meditasjon Introduksjonskurs

“Aldri før har vi blitt matet med underholdning og informasjon fra flere kanaler enn i dag. Aldri før har vi måttet forholde oss til så mange ulike inntrykk i løpet av én dag. Behovet for verktøy som hjelper oss med å finne fotfeste i en ellers overveldende hverdag har derav heller aldri vært større.”

Mindfulness er mer enn bare et sett med verktøy.

Mindfulness er en tilnærming til livet, en levevei, en filosofi, en måte å forholde seg til livsopplevelsen på som ikke bare vil kunne bidra til å styrke opplevelsen av trygghet og ro i ellers mer eller mindre kaotiske tilstander, men vil også kunne gi dypere innsikt i deg selv og hvordan du møter omverdenen.

Velkommen til et 6 timers dagskurs der du vil få en introduksjon til mindfulness & meditasjon, og lære om hvordan du kan bruke kroppen, pusten og sansene som verktøy for å oppnå mer ro og tilstedeværelse i din hverdag. Dagen vil bestå av både teori og praktiske øvelser der vi sammen vil trene på å være bevisst tilstede i øyeblikket her og nå, med en åpen, vennlig og raus holdning mot oss selv og det vi opplever.

HVA LÆRER DU PÅ KURS I MINDFULNESS OG MEDITASJON?

– Hva mindfulness er og ikke er

– Hvordan du kan implementere mindfulness som en del av din hverdag

– Hva meditasjon er og ikke er 

– Hvordan du kan bruke meditasjon som verktøy i din hverdag

– Praktiske øvelser

– Hvordan du kan bruke din kropp, dine sanser og din pust som aktive verktøy for å oppnå mer ro og tilstedeværelse 

– Mindfulness som stressreduserende verktøy

– Å våkne opp til ditt eget liv og å utnytte øyeblikkets fulle potensiale

– Å bli mer bevisst deg selv, dine egne behov og hvordan du kan sette sunne grenser for deg selv

– Å styrke dine empatiske evner gjennom å utøve en raus og vennlig holdning overfor deg selv

– Å styrke din selvbevissthet og din evne til å stå i vonde følelser og vanskelige opplevelser

Mindfulness er å ta ansvar for deg selv, for hverdagen din, og for hvordan du velger å imøtekomme både det som foregår innvendig, og utvendig. Mindfulness er å legge merke til hvordan du egentlig har det, og å trene deg på å utøve omsorg for deg selv og imøtekomme dine behov. Å lære seg om mindfulness, for så å praktisere det daglig, vil kunne bringe deg nærmere den livsopplevelsen og hverdagen du egentlig ønsker. Det vil bringe deg nærmere deg selv, og derav også menneskene som står deg nær.

Meditasjon er å bevisst oppsøke stillhet, det er å gi seg selv rom til å bare være. Når du mediterer trener du sinnet på det motsatte av hva det er vant til. I stedet for å følge tanker og følelser som kommer og går, gir du i meditasjonen slipp på tankene og lar dem passere. Ved å meditere jevnlig vil du opparbeide deg evnen til å observere tanker og følelser som kommer og går uten å la deg selv overvelde av dem, og uten å evaluere dem. Med en regelmessig meditativ praksis vil du også kunne oppnå større frihet og myndiggjøring når det gjelder å imøtekomme livets forskjellige situasjoner og utfordringer.

Neste dagskurs foregår lørdag 12. september kl 10:00 – 16:00. Kurset vil foregå i de lekre, anvendelige og sentrale lokalene på CoWorx i Mandal, Store Elvegate 16.

Pris for deltakelse er 1390,- (1190,- dersom du melder deg på innen 17.august) og inkluderer kursmateriell og nedlastbare meditasjonsfiler.

Det vil bli servert kaffe/te, frukt og nøtter.

Det er fortsatt noen få ledige plasser igjen, meld deg på her: 
https://no.surveymonkey.com/r/HM8DHRV

Har du ikke anledning til å delta denne gangen, men ønsker informasjon om når neste dagskurs i mindfulness og meditasjon vil bli satt opp?

Meld deg på mitt nyhetsbrev her​

Mindfulness & Meditasjon Fordypningskurs

Har du erfaring med mindfulness og meditasjon og ønsker å fordype deg enda mer?

Har du kanskje deltatt på et av mine introduksjonskurs tidligere og ønsker å gå enda mer i dybden både i temaene og i deg selv?

Kommer snart:

Fordypningskurs i Mindfulness & Meditasjon Høsten 2020

Bli med å gjøre et dypdykk inn i ditt eget indre!

“Let go of your mind and then be mindful. Close your ears
and listen!”

― Rumi

Denne våren har blitt annerledes enn vi hadde forestilt oss.
Jeg hadde sett frem til å sette opp mitt aller første Fordypningskurs i
Mindfulness & Meditasjon nå i slutten av april. Dessverre kan ikke dette
bli en realitet slik situasjonen er i samfunnet vårt nå, men til gjengjeld vil
jeg bruke våren på å planlegge et ENDA BEDRE fordypningskurs som vil starte opp
tidlig i høst!

Hvem er kurset for?

Dette er et kurs for deg som enten har gått et
introduksjonskurs til mindfulness og meditasjon, eller som har litt erfaring
med mindfulness fra før, og som har lyst til å utforske videre hva det vil si å
være bevisst tilstede og å imøtekomme livets erfaringer med aksept, vennlighet
og ikke-dom.

Hva blir innholdet i kurset?

Kurset vil inneholde både teori/refleksjon, øvelser og
dialog. Kurset er først og fremst erfaringsbasert, og vi vil bruke mye tid på å
praktisere og på å reflektere rundt de erfaringene vi gjør oss.

Vi vil praktisere kjente mindfulness-øvelser som sittende
meditasjon, kroppskanning og pusteøvelser. Vi vil også gjøre øvelser som
styrker kreativiteten og evnen til medfølelse og empati både overfor deg selv
og andre. Ved å investere i deg selv og styrke din evne til å håndtere fysisk,
psykisk og mentalt stress vil du myndiggjøre deg selv i møte med ditt liv og de
erfaringene som det bringer. Vi vil i tillegg utforske andre øvelser, med
intensjon om å styrke nærvær, kroppsbevissthet og vennlighet. Det kan være
relasjonsøvelser, kommunikasjon, eller øvelser med bevegelse.

Hvordan er kurset bygd opp?

Kurset består av et 4-timers dagskurs der vi møtes fysisk,
og består videre av 4 x 1,5 timers online samlinger ukentlig etter dagskurset.
Hver uke vil vi fokusere på et nytt konkret tema for refleksjon og samlingene består
av veiledet meditasjon, noe teori og refleksjon/erfaringsutveksling.

Du vil oppmuntres til å øve daglig mellom hver
online-samling, digitale lydfiler og kursmappe er inkludert i kurset.

Hva er målet med kurset?

Målet med kurset er å skape en felles arena for fordypning,
undring og utforskning. Vi vil trene evnen til å være tilstede i kroppen, og vi
utforsker hvordan vi kan forholde oss best mulig til tanker og følelser. Vi
skal også utforske selvmedfølelse, det vil si hvordan vi kan være vennligere og
rausere med oss selv. Kurset vil gi inspirasjon og økt bevissthet i møte med
deg selv om med dine omgivelser, og du vil oppleve å være en del av et
støttende fellesskap underveis.

Når begynner kurset?

Oppstart blir i ila august/september 2020. Du kan allerede
nå reservere din plass på kurset ved å sende meg en e-post til mail@heleneknutsen.no (navn, tlf,
e-post, “Jeg vil gjerne reservere min plass på kommende fordypningskurs
høsten 2020.”) Jeg oppdaterer informasjonen her når jeg har eksakte
datoer klart, senest ila mai måned.

Hva koster kurset?

Dersom du melder deg på kurset innen 4 uker før kursets
oppstart koster deltakelse på kurset 2350,-

Ved påmelding senere enn 4 uker før kursets oppstart koster
deltakelse 2650,-

Inkludert i prisen:

  • 4 timers dagskurs
  • 4 ukentlige 1,5 times online praksis- og
    refleksjonssamlinger
  • Kursmappe
  • Digitale lydfiler

NB. Skulle det oppstå ufordringer med å gjennomføre
dagskurset med fysisk tilstedeværelse pga corona-viruset vil også dagskurset
bli gjort om til et online-kurs.

 

Del 1: Dagskurs- Fordypning i Mindfulness & Meditasjon
(4 timer varighet)

På dette dagskurset vil du få en kort repetisjon av de
viktigste momentene fra mitt introduksjonskurs, før vi fordyper oss i de to
hovedkomponenetene i mindfulness:

  • Oppmerksomhet
  • Holdninger

Oppmerksomhetsdelen handler om å øve oss på å være
oppmerksomme og tilstede med det som foregår i oss og rundt oss.

Holdningsdelen handler om at vi øver oss på å møte det vi
erfarer med en bestemt type holdning – en vennlig, anerkjennende og ikke-dømmende
holdning.

Mindfulness handler altså ikke bare om å være tilstede – men
også om hvordan jeg er tilstede og hvordan jeg forholder meg til det jeg
opplever.

Vi vil grundig utforske grunnholdningene i mindfulness, som
Jon Kabat-Zinn har definert som:

– Nybegynnersinn

– Ikke-dømmende

– Aksept

– Gi slipp

– Tillit

– Tålmodighet

– Ikke-streve

– Takknemlighet

– Generøsitet/raushet

Vi kommer til å utforske holdningene gjennom både formelle
og uformelle øvelser, altså i meditasjoner og i livet generelt. Det handler
ikke om å tvinge seg til å bli mer aksepterende, eller mer tålmodig – men tvert
i mot å begynne å legge merke til både utålmodighet og tålmodighet, uten å
skulle forandre eller forbedre seg.

Det handler om å bli mer klar over hva som er her allerede,
våre tendenser og våre mønstre i møte med oss selv og andre. Først når vi ser
klart har vi oppnådd større bevissthet og flere valgmuligheter. Jeg må for
eksempel oppdage at jeg dømmer meg selv før jeg er i stand til å bevege meg mot
å ikke dømme.

 

Del 2: Online praksis-samlinger

Uke 1: Tilstedeværelse i kropp og pust (1,5 time varighet)

Uke 2: Om å forholde seg til tanker (1,5 time varighet)

Uke 3: Om å forholde seg til (vanskelige) følelser (1,5 time
varighet)

Uke 4: Medfølelse og selvmedfølelse + Integrering i
hverdagen og veien videre (1,5 time varighet)

Ta kontakt her så sender jeg deg informasjon om neste fordypningskurs.

Mindfulness på arbeidsplassen

Jobber du i en bedrift eller i en organisasjon og ønsker at jeg skal komme og lære deg og dine kollegaer om hvordan dere med enkle, overkommelige øvelser og metoder kan trene
konsentrasjon og tilstedeværelse, jobbe mer effektivt, oppleve mindre stress og få mer
overskudd og oversikt i arbeidstilværelsen?

 

Send meg en melding her så tar jeg kontakt.

Reikimeditasjon

Sett av tid én gang i måneden bare til deg selv, unn deg selv en velfortjent hvil, ta steget ut av hverdagen og inn i tilstedeværelsen, her skaper vi rom for å kjenne etter, rom for å bare VÆRE.

På REIKIMEDITASJON på Pusterommet er det din tur til å ta i mot. Ikke prestere, ikke mestre, ikke gi. Bare få.

HVA ER REIKIMEDITASJON?
Du kommer inn i de varme, sjelrike og stemningsfylte lokalene på Pusterommet. Her ligger
mattene og teppene klare på gulvet i yogasalen, du ser tente lys og kan høre lav, beroligende musikk som fyller rommet.

Jeg innleder timen ved å si noen ord, deretter leder jeg mindfulness-basert meditasjon der vi sammen søker en opplevelse av bevissthet, et ærlig møte med oss selv i stillhet, der vi gir oss selv rom for å kjenne etter.

Hvordan har jeg det, egentlig? Er det plass til meg selv i livet mitt, egentlig? Her skaper vi plass, til deg, og til oss alle sammen. ET GODT, TRYGT OG VARMENDE FELLESSKAP.

Via lett berøring på hode, skuldre og nakke overfører jeg REIKIENERGI til hver deltaker. REIKI er japansk og betyr LIVSKRAFT.

Deltakelse på REIKIMEDITASJON krever ingen forkunnskaper, det passer like godt for dem som aldri har meditert før, som for dem som er godt kjent med meditasjon fra før av.

Reikimeditasjon Høsten 2019 er fullbooket.

 

Ønsker du å motta informasjon om vinterens reikimeditasjon? Meld deg på mitt nyhetsbrev her.

Skreddersydde kurs, foredrag, arrangementer for din bedrift/organisasjon

Jeg skreddersyr kurs, foredrag, og arrangementer innenfor temaene mindfulness, meditasjon, stressmestring, livsmestring og selvledelse ut i fra din bedrift eller organisasjons ønsker og behov.

 

Er du interessert i vite mer om hva jeg kan tilby? Send meg en melding her så tar jeg kontakt med deg!