For Barn

«Et levende eventyr»

Jeg er glødende opptatt av å skape arenaer der jeg samler barn og voksne og bruker bøker, eventyr, bevegelse og forskjellige avspenningsøvelser for å skape rom for kulturopplevelse,
tilstedeværelse og nærvær i øyeblikket.

«Et levende eventyr» er og blir en publikumsfavoritt og på mine månedlige eventyrstunder på Mandal Bibliotek der jeg kombinerer høytlesning for barn med yoga, puste- og avspenningsøvelser deltar det mellom 50-110 mennesker hver gang!

Med bevegelse, pusten og sansene våre leker vi oss gjennom eventyr, fortellinger og bøker og gjør dem levende!

«Et levende eventyr» er aktive eventyrstunder der både voksne og barn oppfordres til å delta aktivt, og arrangementene passer best for barn i alderen 2 år og oppover.

Oversikt over kommende eventyrstunder:

For å få med deg datoer for 2020 meld deg på mitt nyhetsbrev her og hold deg oppdatert!

Jobber du på et bibliotek eller på på andre arenaer der det er relevant å sette opp
arrangementer for barn? Kunne du tenke deg å booke «Et levende eventyr»? Send meg en
melding her så tar jeg kontakt.

Yoga & Tilstedeværelse for barn i barnehagen/skolen

Timens varighet: ca 45-60 min (litt ut i fra hva som passer inn i deres rutiner og med hensyn til barnas tålmodighet/interesse)
Antall barn: max 20 barn per gruppe (litt avhengig av alder og hvorvidt det vil være ansatte tilstede som kan bistå meg underveis)
Jeg deler opp timen i tre deler: Oppvarming 15 min (pusteøvelser, sanseøvelser, oppvarmingsøvelser)
Hoveddel 20-35 min (høytlesning av eventyr der vi gjør yogaøvelser underveis, for eksempel:
“det var en gang en løve” – så gjør vi løve-bevegelser og lager løvelyder.
Jeg tar med bøker/eventyr og evnt rekvisita, om det er en spesiell bok eller et tema dere jobber med er det også mulig å lage et yogaprogram spesifikt til dette så glir timen på den måten inn i deres øvrige opplegg)
Avslutning/hvile 10 min (avspenningsøvelse, selv-massasje, kroppsbevissthets-øvelse)


Hensikten med et slikt opplegg:

Yoga er en variert og leken måte å drive med fysisk aktivitet for barn. Yoga består av en veksling mellom aktive øvelser, og avslappende øvelser. Gjennom yoga blir barna oppmerksomme på pusten sin som et verktøy for å roe seg ned. Yoga for barn bidrar til bedre kroppsbevissthet, konsentrasjon, utholdenhet, koordinasjon, bevegelighet, balanse, økt evne til emosjonell selvregulering, og stressreduksjon. Yoga kan også være med på å bidra til økt livsmestring for barn ved at hjernen og nervesystemet blir mindre aktivert. Bevissthet om og evne til å se sammenhengen mellom egne tanker og følelser og kroppens reaksjoner øker. Større selvbevissthet gir barna mer kontakt med seg selv, med hvem de er, og hva slags behov de har.

Det er vedtatt politisk at både fysisk aktivitet og livsmestring fremover skal vektlegges i enda større grad i barnehager og på skolen. Yoga for barn er viktig i et folkehelse- og
livsløpsperspektiv. I barnehagenes nye rammeplan heter det at “Barnehagen skal ha en
helsefremmende og forebyggende funksjon (…) Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen (…) Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.” Yoga er en helsebringende form for bevegelsespraksis som utvikler både bevegelighet, utholdenhet, indre og ytre styrke. I tillegg kan yoga bidra til opplevelse av velvære som en følge av at kroppen gir slipp på spenninger, og ved at vi utvikler indre kvaliteter som tålmodighet og innsikt. Ved å praktisere yoga regelmessig vil barn generelt kunne få bedre kroppskontroll, økt selvfølelse og bedre evne til å holde på konsentrasjonen.

 

Yoga for barn kan fremme:
– mer positiv selvfølelse
– mer oppmerksomhet rettet mot egne følelser og behov
– stressmestring
– bedre søvn
– opplevelse av ro innvendig
– evne til grensesetting
– følelse av å være verdifull
– samhold, aksept og vennskap
– motorisk utvikling, balanse og koordinasjon
– bedre konsentrasjon
– lek, latter og glede

Praktiske detaljer:
Yoga & tilstedeværelse for barn i barnehager og på skolen formidler ingen religiøse tradisjoner.
Yogatimene fokuserer på glede, bevegelse, lek og kreativitet. Opplegget kan tilpasses hver enkelt barnehage gjennom dialog der man tar utgangspunkt i barnehagens satsningsområder og interesser.

Det går an å kun bestille én enkeltstående Yoga & tilstedeværelses-time som en spesiell type event for barna, eller man kan bestille flere timer slik at barna får et mer jevnlig tilbud, for eksempel annenhver uke, månedlig, eller 2-3 ganger per semester.

Dersom dere synes det kunne vært spennende å få besøk av meg i deres barnehage eller skole kan jeg tilby dere en prøvetime for 600,-

Ønsker du å booke en Yoga & Tilstedeværelses-time til din barnehage og/eller skole? Send meg en melding her så tar jeg kontakt!

Har du barn som går i barnehage eller på skolen?
Tips gjerne de ansatte om meg og mitt tilbud og be dem ta kontakt! :

Kurs i Yoga & Tilstedeværelse for barn i alderen 6-12 år

Hensikten med kurset er å skape en trygg og inspirerende arena der barna vil trene på å:

– Utvikle konsentrasjonsevnen
– Bli kjent med eget følelsesliv og lære seg å sette ord på følelser
– Finne gode måter å håndtere vanskelige følelser på
– Bruke sansene, pusten og kroppen for å være bevisst tilstede i øyeblikket her og nå
– Møte ulike situasjoner med ro, vennlighet og medfølelse
– Bruke fantasi, lek og kreativitet som kilder til mestring og livsglede
– Lede tankene i gode retninger
– Bruke meditasjon og bevegelse/yoga til å forankre oppmerksomheten i nuet og finne ro

Hver samling er satt sammen av ulike øvelser som vil inneholde følgende elementer:
– Konsentrasjon
– Meditasjon
– Bevisst tilstedeværelse
– Medfølelse
– Sansene
– Pusten
– Bevegelse/yoga
– Kreativitet, fantasi, lek
– Følelsesliv

Første samling vil barna få utdelt hver sin kursmappe, som bringes med til hver samling. Hver samling vil barna vil få tildelt nye ark med informasjon om hvilke øvelser vi har vært gjennom og som de skal trene seg på hjemme og på skolen frem til neste samling.

Når kurset er i gang vil jeg opprette en lukket facebook-gruppe for foreldrene der jeg deler
nyttige ressurser tilknyttet mindfulness for barn og informasjon om hva vi skal gå gjennom hver samling, hvilke øvelser vi skal gjøre og liknende. Der vil det være mulig for foreldrene å dele erfaringer om ønskelig og å stille spørsmål ved behov.

PÅ KURS I MINDFULNESS FOR BARN I ALDEREN 6-12 ÅR TRENER VI OSS PÅ Å MESTRE EN TIDVIS OVERVELDENDE HVERDAG, FINNE KILDER TIL GLEDE OG INSPIRASJON I LIVETS SMÅ OG STORE ØYEBLIKK, VI ÅPNER OPP FOR EN DYPERE KONTAKT MED OSS SELV OG TRENER PÅ Å IMØTEKOMME OSS SELV OG OMVERDENEN MED ÅPENHET, NYSGJERRIGHET, VENNLIGHET OG MEDFØLELSE.

Helene er selv mor til fire barn i alderen 1-6 år og hun er lidenskapelig opptatt av å bidra til et samfunn der vi alle kan møte hverandre med mer raushet og hjertevarme, bedre evne til å mestre livets utfordringer, og der vi dyrker lek, fantasi og kreativitet som kilder til livsglede og en meningsfylt hverdag.

 

Høsten 2019 blir det ikke satt opp noen kurs, men dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet og kommende kurs i 2020, meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev her:

Skreddersydde kurs, foredrag og arrangementer rettet mot barn

Jeg skreddersyr kurs, foredrag og arrangementer rettet mot barn innenfor temaene mindfulness, meditasjon, yoga og livsmestring ut i fra din organsisasjons ønsker og behov.

Er du interessert i å vite mer? Send meg en melding her: